Jaarverslag 2019

  

 

Er zijn in 2019 vijf studenten ondersteund met beurzen.

Ontvangsten en uitgaven 2019           


Ontvangsten                                       €           0
       

Uitgaven 


Verstrekte beurzen              €  7.500
Administratiekosten             €       98
Bestuurskosten                   €          0
Bankkosten                         €     126

       Totaal                                             €   7.724
                                                            ----------- -
Saldo van uitgaven en ontvangsten      € -7.724

 


Hierbij een overzicht van de balans aan het begin van 2019 en aan het eind van 2019:      

Balans Boekjaar 2019


Activa                                   1-1-2019      31-12-2019          Passiva                      1-1-2019     31-12-2019

                                                                                              
ABN AMRO Bank rek. cour.        104                 181              Vermogen                  34.463         26.740
ABN AMRO Bank spaarrek.   34.359            26.559
                                            ------------           -----------                                                ----------        ----------
totaal                                      34.463             26.740                                                 34.463         26.740

 

 

  

 

 

 

 

Jaarverslag 2020

Ontvangsten en uitgaven 2020 in Euros

In 2020 hebben wij 1 student ondersteund met een beurs.

Ontvangsten

      Totaal                                    750

 

Uitgaven

          Verstrekte beurzen           3750

          Administratiekosten              97

          Bestuurskosten                      0

          Bankkosten                        134

                      Totaal                    3981

Saldo van uitgaven en ontvangsten       -3.231

 

 

Balans boekjaar 2020 in Euros


Activa


   1-1-2020

31-12-2020

Passiva

    1-1-2020

31-12-2020

vorderingen

             0

              0

Vermogen

       26.740

       23.509

ABN-AMRO rek.courant

         181

          149
ABN-AMRO spaarrekening

    26.559

     23.360

----------------------

---------------------


---------------------

----------------

Totaal

    26.740

     23.509


       26.740

       23.509