Jaarverslag 2019

  

 

Er zijn in 2019 vijf studenten ondersteund met beurzen.

Ontvangsten en uitgaven 2019           


Ontvangsten                                       €           0
       

Uitgaven 


Verstrekte beurzen              € 7.500
Administratiekosten             €      98
Bestuurskosten                   €         0
Bankkosten                         €     126

       Totaal                                             €   7.724
                                                            ----------- -
Saldo van uitgaven en ontvangsten      € -7.724

 


Hierbij een overzicht van de balans aan het begin van 2019 en aan het eind van 2019:      

Balans Boekjaar 2019


Activa                                   1-1-2019      31-12-2019          Passiva                      1-1-2019     31-12-2019

                                                                                              
ABN AMRO Bank rek. cour.        104                 181              Vermogen                  34.463         26.740
ABN AMRO Bank spaarrek.   34.359            26.559
                                            ------------           -----------                                                ----------        ----------
totaal                                      34.463             26.740                                                 34.463         26.740

 

 

  

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 

Ontvangsten en uitgaven 2018 in Euros

Er zijn in 2018 twee studenten ondersteund met beurzen.

Ontvangsten

      Totaal                                      0

 

Uitgaven

          Verstrekte beurzen           3.000

          Administratiekosten               98

          Bestuurskosten                        0

          Bankkosten                          126

                      Totaal                    3.224

Saldo van uitgaven en ontvangsten       -3.224

 

 

Balans boekjaar 2018 in Euros


Activa


   1-1-2018

31-12-2018

Passiva

    1-1-2018

31-12-2018

vorderingen

           0

              0

Vermogen

       37.687

      34.463

ABN-AMRO rek.courant

        128

          104
ABN-AMRO spaarrekening

   37.559

     34.359

----------------------

---------------------


---------------------

----------------

Totaal

    37.687

     34.463


       37.687

       34.463