Jaarverslag 2023

  

 

Er zijn in 2023 zijn geen studenten ondersteund met beurzen.

Ontvangsten en uitgaven 2021           


Ontvangsten                               €           174
       

Uitgaven 


Verstrekte beurzen              €         0
Administratiekosten             €       49
Bestuurskosten                   €         0
Bankkosten                         €      203

       Totaal                                             €  252
                                                            ----------- -
Saldo van uitgaven en ontvangsten      € -78

 


Hierbij een overzicht van de balans aan het begin van 2023 en aan het eind van 2023:      

Balans Boekjaar 2021


Activa                                   1-1-2023      31-12-2023          Passiva                      1-1-2023    31-12-2023
___________________________________________________________________________________
                                                                                              
ABN AMRO Bank rek. cour.        141                   89              Vermogen                  19.005        18.927
ABN AMRO Bank spaarrek.   18.864            18.838
                                            ------------           -----------                                                ----------        ----------
totaal                                      19.005             18.927                                                 19.005         18.927

 

 

  

 

 

 

 

Jaarverslag 2022

Ontvangsten en uitgaven 2022 in Euros

Ontvangsten

      Totaal                                        0

 

Uitgaven

          Verstrekte beurzen                 0

          Administratiekosten              98

          Bestuurskosten                      0

          Bankkosten                        176

                      Totaal                      270

Saldo van uitgaven en ontvangsten       -270

 

 

Balans boekjaar 2022 in Euros


Activa


   1-1-2022

31-12-2022

Passiva

    1-1-2022

31-12-2022

vorderingen

             0

              0

Vermogen

       19.274

       19.005

ABN-AMRO rek.courant

         214

          141
ABN-AMRO spaarrekening

    19.060

    18.864

----------------------

---------------------


---------------------

----------------

Totaal

    19.274

     19.005


       19.274

       19.005