Jaarverslag 2021

  

 

Er zijn in 2021 twee studenten ondersteund met beurzen.

Ontvangsten en uitgaven 2021           


Ontvangsten                                       €           0
       

Uitgaven 


Verstrekte beurzen              €  4.000
Administratiekosten             €       98
Bestuurskosten                   €         0
Bankkosten                         €     136

       Totaal                                             €   4.234
                                                            ----------- -
Saldo van uitgaven en ontvangsten      € -4.234

 


Hierbij een overzicht van de balans aan het begin van 2021 en aan het eind van 2021:      

Balans Boekjaar 2021


Activa                                   1-1-2021      31-12-2021          Passiva                      1-1-2021    31-12-2021
___________________________________________________________________________________
                                                                                              
ABN AMRO Bank rek. cour.        149                 214              Vermogen                  23.509         19.274
ABN AMRO Bank spaarrek.   23.360            19.060
                                            ------------           -----------                                                ----------        ----------
totaal                                      23.509             19.274                                                 23.509          19.274

 

 

  

 

 

 

 

Jaarverslag 2022

Ontvangsten en uitgaven 2022 in Euros

Ontvangsten

      Totaal                                        0

 

Uitgaven

          Verstrekte beurzen                 0

          Administratiekosten              98

          Bestuurskosten                      0

          Bankkosten                        176

                      Totaal                      270

Saldo van uitgaven en ontvangsten       -270

 

 

Balans boekjaar 2022 in Euros


Activa


   1-1-2022

31-12-2022

Passiva

    1-1-2022

31-12-2022

vorderingen

             0

              0

Vermogen

       19.274

       19.005

ABN-AMRO rek.courant

         214

          141
ABN-AMRO spaarrekening

    19.060

    18.864

----------------------

---------------------


---------------------

----------------

Totaal

    19.274

     19.005


       19.274

       19.005