Pro Rege Studiefonds

 

Doel van het Pro Rege Studiefonds

   

De Stichting Pro Rege wil jonge wetenschappers stimuleren zich te verdiepen in christelijke filosofie, bij te dragen aan een christelijk-wijsgerige doordenking van relevante maatschappelijke thema’s, en zich dienstbaar op te stellen naar kerk en samenleving. 


Zij doet dit op drie met elkaar verbonden manieren: 
a) Het geven van een beurs of lening voor een verdiepende christelijk-wijsgerige studie aan jonge en veelbelovende wetenschappers (wetenschappelijke verdieping)
b) Het begeleiden van jonge wetenschappers die een beurs of lening krijgen om de resultaten van hun studie vruchtbaar te maken voor de christelijke achterban en het maatschappelijke debat (maatschappelijke impact)
c) De dialoog aangaan met jonge wetenschappers die een beurs of lening krijgen over hun toekomstige ambities (dienstbaarheid) 


Met de nadruk op christelijk-wijsgerige verdieping, maatschappelijke impact en dienstbaarheid is de focus van de Stichting Pro Rege aangegeven.