Aanvragen

Het bestuur van Pro Rege kan aanvragen voor een beurs of een lening in behandeling nemen. De aanvragen dienen te passen in het beleid van de stichting.

Aanvragen dienen goed gedocumenteerd en gemotiveerd schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de stichting.  

Wanneer een beurs wordt toegekend zal vanuit het bestuur de student of promovendus in goed overleg begeleid worden om de resultaten van hun studie vruchtbaar te maken voor de christelijke achterban en het maatschappelijke debat.