Beleid


 

Focus van Pro  Rege  

We leven in een uitdagende tijd. Allereerst zien we dat de menselijke mogelijkheden sterk toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie, economie en politiek is onze samenleving in een stroomversnelling gekomen. Daarnaast zien we dat diezelfde samenleving bedreigd wordt door politieke instabiliteit, nationaal en internationaal onrecht, uitputting van grondstoffen en de opwarming van de aarde. Ook zien we dat de relatie tussen levensovertuiging aan de ene kant en  wetenschap, techniek en samenleving aan de andere kant steeds weer om een nieuwe doordenking vraagt. Al deze thema’s vragen niet alleen om een politieke, vakwetenschappelijke en culturele analyse maar ook om een christelijk-wijsgerige peiling.

De christelijk-wijsgerige traditie  biedt veel aanknopingspunten voor het analyseren van dit soort thema’s, het doordenken van de geestelijke drijfveren en het duiden van oplossingsrichtingen. Nog belangrijker: het christelijk-wijsgerige denken zelf moet verdiept en verder ontwikkeld worden.

De Stichting Pro Rege wil jonge wetenschappers stimuleren zich te verdiepen in christelijke filosofie, bij te dragen aan een christelijk-wijsgerige doordenking van relevante maatschappelijke thema’s, en zich dienstbaar op te stellen naar kerk en samenleving. Zij doet dit op drie met elkaar verbonden manieren:

a)      Wetenschappelijke verdieping: Het geven van een beurs of lening voor een verdiepende christelijk-wijsgerige studie aan jonge en veelbelovende wetenschappers.

b)      Maatschappelijke impact: Het begeleiden van jonge wetenschappers die een beurs of lening krijgen om de resultaten van hun studie vruchtbaar te maken voor de christelijke achterban en het maatschappelijke debat.

c)       Dienstbaarheid: de dialoog aangaan met jonge wetenschappers die een beurs of lening krijgen over hun toekomstige ambities.

       

Met de nadruk op christelijk-wijsgerige verdieping, maatschappelijke impact en dienstbaarheid is de focus van de Stichting Pro Rege duidelijk aangegeven.